In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hoeve BuytenHout gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren op het moment dat u ons terrein en gebouw betreedt.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hoeve BuytenHout, die verband houden met deze huisregels dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en / of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse openbare plaatsen buiten en binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons gebouw bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en / of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hoeve BuytenHout is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en / of personen die voor Hoeve BuytenHout werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en / of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • In het gebouw van Hoeve BuytenHout zijn huisdieren niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen van Hoeve BuytenHout mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen stelt Hoeve BuytenHout de betrokkenen aansprakelijk voor de reparatie- en / of vervangingskosten van deze eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om verdovende middelen te nuttigen, te verhandelen en / of bij zich te hebben binnen het gebouw van Hoeve BuytenHout.
 • Wij vragen u de natuurlijke rust en stilte van onze locatie te respecteren. Het is derhalve niet toegestaan om overlast te veroorzaken door het luisteren naar harde muziek, onhebbelijk gedrag of door het veroorzaken van andersoortig lawaai.
 • Hoeve BuytenHout is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roken. Dit rookverbod geldt ook voor de kamers. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete / schadevergoeding €200 per overtreding.

Annuleringsvoorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering en no-show van kracht zijn.
De speciale voorwaarden hebben bij toepassing prioriteit boven de generieke.

Generieke voorwaarden (individuele boeking)

 • Minder dan 24 uur voor aankomstdatum: Prijs 1e Nacht
 • Meer dan 24 uur voor aankomstdatum: Kosteloos

Speciale voorwaarden (groepen*)

 • Tussen 0 en 7 dagen: 100%
 • Meer dan 7 dagen: 85%
 • Meer dan 14 dagen: 60%
 • Meer dan een maand: 0%

(*) Groepen: elke boeking vanaf 4 kamers.

Ingeval van no-show is de gast in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.